• Hold ansatte, kunder og leverandører trygge med raskere kommunikasjon.

 • Nå fram med viktig informasjon i tide.

 • Sett i gang varsler og scenarier med en knapp.

 • Varsle de rette folkene umiddelbart.

 • Sørg for at alle ledd får beskjed.

 • Hold orden på rutiner og målgrupper.

 • Gjennomprøvd og utviklet for viktige bransjer.

 • Beskytt menneskene i organisasjonen.

 • Hold ansatte, kunder og leverandører trygge med raskere kommunikasjon.

 • Nå fram med viktig informasjon i tide.

 • Sett i gang varsler og scenarier med en knapp.

 • Varsle de rette folkene umiddelbart.

 • Sørg for at alle ledd får beskjed.

 • Hold orden på rutiner og målgrupper.

 • Gjennomprøvd og utviklet for viktige bransjer.

 • Beskytt menneskene i organisasjonen.

 

Med GroupAlert kan du effektivt varsle en hvilken som helst forhåndsdefinert gruppe
– og motta svar som automatisk loggføres i sanntid.
GroupAlert er en meget oversiktlig og økonomisk metode for både ekstern og intern bedriftskommunikasjon.

 

 

Pandemi og sikkerhet på jobben

Pandemi og sikkerhet på jobben

Covid-19 pandemien medfører store endringer i hvor vi jobber. Langt flere blir mobile ansatte. Pandemien fører til et økt informasjonsbehov til egne ansatte, kunder og leverandører. Spesielt for personer som arbeider alene må bedriftene iverksette nye tiltak for å trygge sikkerheten. Utsendelse av meldinger med repons kan være med å bidra til at den ansatte føler seg fulgt opp, og at organisasjonen har full oversikt over sine ansatte.

En bedrift kan også få et akutt behov for enkelt informere alle ansette i løpet av kort tid ved en kritisk hendelse.

Kunder og leverandører har også et økt behov for informasjon. Det kan være viktig å sende ut samme informasjon til tusenvis av mottakere i løpet av kort tid. Med GroupAlert er det svært enkelt å laste opp et regneark med kontaktdata og sende ut informasjon. Informasjon kan sendes i flere kanaler: SMS, tale og e-post.


2-veis kommunikasjon

2-veis kommunikasjon

Send viktig informasjon til ansatte, kunder, leverandører og andre grupper. Start kommunikasjon per SMS, e-post eller talemelding. Be om svar fra mottaker ved innkalling og motta bekreftelse.


Telefonkonferanse

Telefonkonferanse

Under en situasjon som krever rask planlegging og handling kan det å ringe til en gruppe nøkkelpersoner være den beste måten å få tatt viktige valg og få rask tilbakemelding.


Scenario

Scenario

Automatiser utsendelse ved å lage forhåndsutfylte maler og mottakergrupper for raskest mulig utsendelse ved en uventet kritisk hendelse.


IOT Connected

IOT Connected

Bruk alarmknapper for å sende meldinger til forhåndsdefinerte mottakere. Vår knapper er små og kan enkelt plasseres på strategiske plasser. Dette gir trygghet for rask respons ved en hendelse. Knappene er koblet opp via blåtann og wifi og kan starte et scenario i GroupAlert.

GroupAlert utgaver

STARTER

 • Maler
 • Grupper
 • Utsendelse av SMS
 • Utsendelse av e-post og talemelding

 KONTAKT SALG 

PROFESJONELL

Starter, pluss:

 • 2-veis SMS med dedikert mobilnr.
 • Respons (Innkalling)

 KONTAKT SALG 

STØRRE BEDRIFT

Profesjonell, pluss:

 • Scenario
 • IoT knapper

 KONTAKT SALG 

©2020 — GroupAlert — Laget i Norge